Vodní záchranná služba Most

Home » DRK

DRK

Obecně prospěšná společnost Dům romské kultury byla založena v říjnu roku 2001 a 11. února roku 2002 byla za účelem poskytování obecně prospěšných služeb zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

CO CHCE DŮM ROMSKÉ KULTURY DĚLAT

Poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

  • Poskytování poradenství při vytváření pracovních míst jejich vyhledávání a vytváření.
  • Sbírková a dokumentační činnost s cílem vytváření dokumentace o životě Romů včetně provozování knihovny a poskytování služeb knihovnických.
  • Provozování činností výstavních, osvětových, přednáškových a publikačních včetně činností v síti internet.
  • Vzdělávání v oblasti pracovních vztahů, pracovních činností a aktivit volného času.
  • Provozování chráněných dílen a dílen a pracovišť v oblasti výroby, služeb a uměleckých činností a souborů.
  • Organizování společenských, sportovních a kulturních aktivit.
  • Provozování klubových zařízení, zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
  • Navazování spolupráce mezi domácími i zahraničními organizacemi.

You must be logged in to post a comment.