resource alexaedmon.com. visit this web-site fakerolex. With Best Cheap Price noob factory. More Info https://www.malereplica.com/. check out this site replicas relojes. shipping replica watches. Up To 90% Off luxury replica watches. 75% off https://www.watchitdoit.com. you could try these out fake watches. try this site watcheswrestling. click for source imitation watches. Find Out More cheap replica watches under $50. click here to read https://www.lawyerswatches.com/. Learn More Here https://www.dpatekphilippe.com/. read this article https://www.itomegawatches.com/. Discover More tag heuer monaco replica. click now hublot replica. Look At This replica luxury watches. Fine https://www.infobellross.com.

Vodní záchranná služba Most

Home » Turistické cíle v okolí » Židovský hřbitov v Souši

Židovský hřbitov v Souši

Židovský hřbitov v Mostě – Souši je kulturní památka v bývalé obci Souš, která je dnes místní částí města Mostu. Jedná se o jedinou movitou upomínku na předválečnou židovskou komunitu v Mostě. Vlastníkem hřbitova založeného v roce 1878 je Židovská obec Teplice. Areál tvoří hřbitov s náhrobky, obřadní síň čp. 688, márnice a ohradní zeď hřbitova.

HISTORIE

Nejstarší písemný doklad o existenci židů v Mostě je dlužní úpis z roku 1393 Boreše mladšího z Rýzmburka svým židovským věřitelům Ascherovi a Isákovi z Mostu.

Do poloviny 19. století bydleli židé v okolních obcích v Hořanech, Lišnici a v Korozlukách. V Lišnici a Hořanech stály i synagogy.

Obřadní síň

V roce 1864 byla v Mostě zřízena modlitebna a v roce 1868 založena židovská obec. V roce 1872 byl položen základní kámen synagogy a o rok později došlo k jejímu otevření.

Roku 1878 byl v blízké Souši založen židovský hřbitov. Na počátku 20. století bylo u vnitřní strany ohradní zdi hřbitova oproti židovským zvyklostem pohřbívání zřízeno kolumbárium.

Po připojení Sudet ke Třetí říši v roce 1938 vstoupily také v Mostě v platnost tzv. Norimberské zákony. Během tzv. Křišťálové noci dne 10. listopadu 1938 byla nacisty vypálena i mostecká synagoga. Její zbytky byly později zbourány. Židovská komunita se během období holokaustu rozpadla. Po skončení války byla náboženská obec obnovena, ale později nebylo možné dodržet minjan a proto zanikla. Dnes jsou mostečtí židé členy Židovské náboženské obce v Teplicích.

Po druhé světové válce zůstal hřbitov opuštěný a zchátralý, jeho ohrada spadla a náhrobky zarostly. Na hřbitově byl zřízen památník vojákům padlým v první světové válce a v roce 1970 sem byly přeneseny ostatky pilota Julia Finka z druhé světové války.

SOUČASNOST

Obnova hřbitova, tj. vyčištění od náletových dřevin, a stavební úpravy začala v 90. letech, ale postupovala velmi pomalu. V roce 1996 byl hřbitov zanesen do seznamu kulturních památek České republiky.

V roce 2008 byla v prostorách rekonstruované obřadní síně otevřena výstava o dějinách židovské komunity na Mostecku od středověku po období druhé světové války. Prostor má sloužit i jako vzdělávací centrum. Výstava je přístupná po telefonické dohodě se správcem objektu.

zdroj wikipedia.org

Comments are closed.