Vodní záchranná služba Most

Hipodrom

Hipodrom Most je dostihové závodiště na jižním okraji města Mostu, které provozuje stejnojmenná akciová společnost. Dostihový areál vznikl v roce 1996 rekultivací důlní výsypky. Dostihové závody zde probíhají od dubna do října, vedle nich se jezdí také parkurové závody a pořádají se zde různé akce pro děti. Areál slouží i in-line bruslařům.

VÝSTAVBA

Na místě bývalé obce Velebudice byla vybudována v 70. letech 20. století tzv. Velebudická výsypka o celkové rozloze 785 ha. V roce 1982 byly zahájeny práce na její rekultivaci a v roce 1986 byla vytvořena urbanistická studie na celkové využití výsypky, která počítala s vytvořením dostihového závodiště. V roce 1996 byla dráha dokončena a o rok později se zde jely první dostihy. Dne 22. února 1996 založily společně Mostecká uhelná a. s., Město Most a EQUI Bořeň Svinčice, spol. s r.o. akciovou společnost Hipodrom Most, která závodiště provozuje.

V následujících letech byla dokončena výstavba zázemí pro závodníky jako ustájení pro koně, sedliště a padock. Pro diváky byla postavena tribuna s 1500 místy, občerstvovací centrum a dětský koutek.

Od července 2008 je zde 3370 m dlouhá dráha pro in-line bruslení, která byla vybudována po obvodu dostihové trati.

DOSTIHOVÁ DRÁHA

Základem dostihové dráhy je půl metru silná vrstva štěrkopísku, pod kterým je rozveden odvodňovací a závlahový systém, který jednak odvádí přebytečnou vodu do kanalizace a jednak v případě potřeby zavlažuje celou plochu trávníku. Teprve na tomto štěrkopísku leží vrstva zeminy, takže dostihová dráha zajišťuje dobré podmínky nezávisle na počasí.

  • Přímá dráha pro rovinové dostihy je 1200 metrů dlouhá a 30 metrů široká
  • Hlavní ovál pro rovinové dostihy má délku 1800 m a šířku 30 m
  • Ostatní vnitřní dráhy pro proutěné překážky a steeplechase jsou široké 20 m

zdroj wikipedia.org

Comments are closed.