Vodní záchranná služba Most

Home » Parametry Jezera Most

Parametry Jezera Most

Parametry Jezera Most:

plocha – 311 ha

max. hloubka-75 m

obvod-9 815 m

objem vody-68,9 mil. m³

hladina-199 m n.m

Napouštění Jezera Most

Napouštění bylo zahájeno 24.10. 2008

Předpoklad ukončení napouštění je rok 2011

Od roku 2002 do doby zahájení napouštění se voda v budoucím jezeře akumulovala z atmosférických srážek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení čerpání důlních vod v nejnižší části dna zbytkové jámy. Ke dni zahájení napouštění mělo jezero rozlohu 21,6 ha, hloubku 21,12 m a výšku hladiny 145,12 m.n.m.

Hlavním zdrojem vody od zahájení napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděna do jezera v množství 0,6 – 1,2 m3/s z Nechranické přehrady na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 km.

zdroj: web PKÚ

Comments are closed.